Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11269:2015 (ISO 4:1997) về Thông tin và tư liệu – Quy tắc viết tắt các từ trong nhan đề và nhan đề của xuất bản phẩm

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11269:2015 (ISO 4:1997) về Thông tin và tư liệu – Quy tắc viết tắt các từ trong nhan đề và nhan đề của xuất bản phẩm Số hiệu: TCVN11269:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Read more